دانلود پايان نامه تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران

پنجشنبه 9 شهريور 1396
10:52
ketabpich

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
مروري بر ادبيات تحقيق
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت و اهميت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
تعريف متغيرها
قلمرو تحقيق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
روش تجزيه و تحليل آماري
تحقيقات انجام شده
چارچوب نظري تحقيق
روش نمونه گيري و حجم نمونه
روش هاي جمع آوري اطلاعات
اعتبار يا روايي تحقيق
اعتماد يا پايايي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
آزمون هاي استفاده شده در اين تحقيق
تجزيه و تحليل داده ها
تحليل هاي توصيفي
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه اصلي
آزمون فرضيه اول
نتيجه گيري از فرضيه ها
پيشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
ضمائم
پرسشنامه

چكيده:
تعداد كمي از سازمان ها به لزوم آماده ساختن خود براي رويارويي با بحران هاي احتمالي، پي برده اند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، ساز و كارهاي لازم را پيش بيني نكرده اند. اين عدم توجه، باعث از بين رفتن سازمان هاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمان ها همواره خود را براي مواجه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترين اقدام به كارگيري مديريت بحران است.
مديريت بحران داراي جنبه هاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ساختار، آموزش، تكنولوژي و… را دربر ميگيرد، در اين پژوهش به بررسي يكي از عناصر اصلي مديريت بحراني يعني ارتباطات سازماني پرداخته ايم.
جامعه آماري اين پژوهش، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در منطقه تهران است. مديريت بحران در اين شركت با توجه به نقش مهمي كه اين شركت در توسعه اقتصادي كشور برعهده دارد از اهميت زيادي برخوردار است.
اين پژوهش براساس داده هاي جمع آوري شده در نيمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه اي متشكل از 91 نفر از مديران و كارشناسان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه تهران، انجام شده است.
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسي به اطلاعات بهنگام، صحيح، مناسب، كامل و سريع و همچنين كانال هاي ارتباطي و مديريت بحران رابطه معني داري وجود دارد؛ اما بين شاخص بازخور و مديريت بحران رابطه اي وجود ندارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات