دانلود پايان نامه بررسي تاثير تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان

شنبه 11 شهريور 1396
8:33
ketabpich

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف جزئي
سوالات پژوهش
سوال اصلي
سوالات فرعي
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي پژوهش
قلمرو مكاني پژوهش
قلمرو زماني
مدل پژوهش
فصل دوم – ادبيات پژوهش
چارچوب مطالعاتي
تكنولوژي هاي مجازي
تاثير تكنولوژي هاي مجازي
جوانان و تكنولوژي هاي نوين
نقش همسالان در الگوسازي و هويت جوانان
ارتباط در فضاي مجازي
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن
تعريف پيشرفت
تعريف نظري پيشرفت
پيشرفت تحصيلي
بررسي نظريات در مورد پيشرفت تحصيلي
بررسي نظريات مختلف
تحقيقات انجام شده در داخل و خارج
تحقيقات انجام شده در داخل
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماري
حجم نمونه و نمونه گيري
نحوه گردآوري داده ها
ابزار پژوهش
روش گردآوري داده ها
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
ابزار اندازه گيري پژوهش
روايي و پايايي پرسشنامه ها
تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش
بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغيرهاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش
مقدمه
تحليل توصيفي
سن
جنسيت
معدل تحصيلي
رشته تحصيلي
تحليل استنباطي
رابطه معدل ديپلم و معدل دانشگاه
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس جنسيت
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس وضعيت تاهل
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات استفاده از كامپيوتر
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات استفاده از اينترنت
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات جستجوي علمي در اينترنت
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات پيگيري اخبار در اينترنت
مقايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس تعداد ارسال و دريافت ايميل
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس مدت مكالمه با تلفن همراه
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ارسال و دريافت پيام
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از كامپيوتر در منزل يا اماكن عمومي (كافي نت)
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از كامپيوتر شخصي و مشترك در خانواده
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از اينترنت با هدف ارتباطات اجتماعي(فيس بوك، چت، اسكايپ و …)
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از كامپيوتر با هدف بازي
مقايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازي
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري از فرضيه ها
نتيجه يافته ها
پيشنهادات
پيشنهادات پژوهش
پيشنهادات به محققان بعدي
پيشنهادات كابردي
محدوديت هاي پژوهش
محدوديت در دسترس پژوهشگر
محدوديت غير دسترس پژوهشگر
ضمائم
پرسشنامه
جداول برنامه Spss
منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
Abstract

فهرست جداول:
خلاصه‌ نتايج تئوريك و پيشينه‌ عملي تحقيق
تحليل توصيفي سن دانشجويان
توزيع فراواني جنسيت دانسجويان
تحليل توصيفي معدل تحصيلي دانشجويان
توزيع فراواني رشته هاي تحصيلي
بررسي رابطه معدل ديپلم و معدل دانشگاه
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس جنسيت
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس وضعيت تاهل
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات استفاده از كامپيوتر
مقايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات استفاده از اينترنت
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات جستجوي علمي
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ساعات پيگيري اخبار
مقايسه متغير پيشرفت تحصيلي بر اساس تعداد ارسال و دريافت ايميل
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس مدت مكالمه
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر اساس ارسال و دريافت پيام
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از كامپيوتر در منزل يا اماكن عمومي (كافي نت)
مقايسه پيشرفت تحصيلي بر اساس استفاده از كامپيوتر شخصي و مشترك
مقايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از اينترنت با هدف ارتباطات
مقايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از كامپيوتر با هدف بازي
قايسه معدل تحصيلي دانشجويان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازي

فهرست نمودارها:
نمودار ميله اي سن دانشجويان
نمودار معدل تحصيلي دانشجويان

چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تكنولوژي هاي مجازي (مانند اينترنت، تلفن همراه، شبكه هاي اجتماعي مجازي و…) بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان كاشان است. روش مورد استفاده توصيفي استنباطي است. جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان كاشان است كه به صورت نمونه گيري تصادفي 50 نفر را بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته ايم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان با 23 گويه مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج آماري نشان داد كه بين ميزان استفاده از تكنولوژي هاي مجازي و جنسيت و تاهل دانشجويان تفاوت معناداري وجود ندارد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه، گردشگري بيكاري را كاهش ميدهد. در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از تحقيقات ميداني و كتابخانه اي و پرسشنامه استفاده شده است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 2 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات