دانلود پايان نامه بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5

شنبه 11 شهريور 1396
8:36
ketabpich

تعداد صفحات:114
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
تعريف مفهومي و عملياتي
موضوع
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضيه پژوهش
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها
مفهومي
عملياتي
فصل دوم
تاريخچه بازي
اشاره اي گذرا به تاريخچه روانشناسي كودك
بازي از ديدگاه اسلام
بازي از نظر قرآن
بازي در كردار و گفتار معصومين
بازي از ديد روانشناسي قديم
بازي از ديد روانشناسي جديد
تعريف بازي و فرق آن با كار
بازي و رشد اجتماعي
ارزش بازي براي كودكان
شرط مقررات خوب و جامع
فوائد بازي
چرا بازي براي رشد كودكان ضرورت دارد؟
انواع بازي
بازي سمبليك
بازي و بيان كلامي
عوامل مؤثر در بازي
رشداجتماعي كودك
رفتار اجتماعي كودك
اصول رشد شناختي اجتماعي كودك
مراحل رشد ذهني اجتماعي كودك كودكستاني و مهد كودكي
بازي درماني
ارزش بدني
ارزش عقلي
ارزش شناسايي شخصيت
ارزش تربيتي درماني
فصل سوم
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار پژوهش
روش هاي آماري
نمره گذاري
دستورالعمل نمره گذاري
فصل چهارم
محاسبات آماري توصيفي
جداول و نمودارها
محاسبات آمار استنباطي
بحث و نتيجه گيري
فصل پنجم
خلاصه
يافته هاي اساسي مربوط به فرضيات تحقيق
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع
ضمائم
تست رشد اجتماعي وايلند

چكيده:
در اين تحقيق به بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و با قاعده در مهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نظري و بخصوص نظريه وايلند در محيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و 60 نفر بعنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه گيري خوشه اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آن ها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمون t استيودنت گروه هاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام ميدهند در مقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نميدهند، بالاتر است و اين تفاوت از لحاظ آماري در سطح 1 0 / 0 معنادار ميباشد. بنابراين ميتوان نتيجه گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده در مهد كودك ميتوان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات