دانلود پايان نامه بررسي مقايسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غيرشاغل

شنبه 11 شهريور 1396
8:37
ketabpich

تعداد صفحات:97
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
بيان مساله
ضرورت و اهميت مساله
زمينه مختصري از موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‌ها
متغييرها
تعاريف
فصل دوم
مقدمه
چگونه اعتماد به نفس را تعريف كنيم؟
انواع اعتماد به نفس
اعتماد به نفس رفتاري
اعتماد به نفس احساسي و عاطفي
اعتماد به نفس روحي و معنوي
علائم و نشانه‌هاي فقدان يا كمبود اعتماد به نفس روحي و معنوي
چگونه عدم اعتماد به نفس شكل ميگيرد؟
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت كنيم؟‌
چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگي مان كنيم؟
تفاوت زنان شاغل و غيرشاغل
موانع فرهنگي و اجتماعي زنان
دلايل عدم پيشرفت زنان در ايران
زنان شاغل ايراني
بررسي مسائل زنان شاغل
بررسي مسائل زنان غير شاغل
ديدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان
عزت نفس در روايات
نكاتي جهت بالابردن اعتماد به نفس زنان
فصل سوم
آيا اعتماد به نفس قابل اندازه‌گيري است؟
جامعه آماري
نمونه‌گيري
روش نمونه‌گيري
طرح پژوهش
مكان پژوهش
ابزار پژوهش
شيوه نمره‌گذاري آزمون كوپر اسميت
تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم
فرضيه اول
بررسي فرضيه اول
فرضيه دوم
بررسي فرضيه دوم
فرضيه سوم
بررسي فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فصل پنجم
تجزيه و تحليل اطلاعات
محدوديت‌ها و موانع و مشكلات تحقيق
پيشنهادها
پيوست ها
منابع

چكيده تحقيق:
در اين تحقيق سعي كرديم به بررسي مقايسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غيرشاغل بپردازيم.
در رابطه با موضوع تحقيق چهار فرضيه مطرح گرديد كه به شرح ذيل ميباشد:
1) بين اعتماد به نفس زنان شاغل و غير شاغل تفاوت معناداري وجود دارد.
2) بين اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد تفاوت معناداري وجود دارد.
3) بين اعتماد به نفس دانشجويان رشته روانشناسي با ساير رشته‌ها تفاوت معناداري وجود دارد.
4) بين اعتماد به نفس دانشجوياني كه پيشرفت تحصيلي مطلوبي دارند نسبت به ساير دانشجويان اعتماد به نفس بالاتري وجود دارد.
در واقع جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان و كارمندان زن دانشگاه پيام نور اراك ميباشد كه با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده 63 نفر آزمودني را انتخاب كرده‌ايم كه شامل 22 نفرزن شاغل و 41 نفر غير شاغل مي باشد.
براي دستيابي به اطلاعات لازم، آزمون عزت نفس كوپراسميت را در اختيار آنان قرار داديم. سپس با استفاده از فرمول t مستقل فرضيه اول، دوم و سوم را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. براي بررسي فرضيه چهارم از فرمول x2 استفاده ميكنيم. شرح كامل فرمول t مستقل و 2x در فصل سوم آمده است.
نتايج حاصل از بررسي هاي آماري نشان داده كه:
1) ارتباط معناداري بين اعتماد به نفس زنان شاغل و غير شاغل وجود ندارد.
2) ارتباط معناداري بين اعتماد به نفس زنان متاهل و مجرد وجود ندارد.
3) بين اعتماد به نفس دانشجويان رشته روانشناسي با ساير رشته‌ها تفاوت معناداري وجود ندارد.
4) ارتباط معناداري بين اعتماد به نفس دانشجوياني كه پيشرفت تحصيلي مطلوبي دارند نسبت به ساير دانشجويان وجود دارد.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات