دانلود پروژه ايجاد خاصيت فلوئورسنت به رنگهاي روغني

شنبه 11 شهريور 1396
8:39
ketabpich

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : روش انجام كار
روش انجام تست
نتيجه
فصل دوم : ساختار رنگ
مقدمه
تجزيه نور مرئي
اوربيتال‌هاي مولكولي و ارتباط آنها با رنگ
سيستم CIE (Commission Interbational De L Eclairage)
رنگهاي خنثي يا اكروماتيك (غير الوان)
صنايع پوشش سطحي
رزين
رزين‌هاي طبيعي
رزين‌هاي مصنوعي و سنتزي
رزين‌هاي اكريليك
فصل سوم : رنگ و رنگ دانه‌هاي عالي (پيگمنت)
مقدمه
طيف جذبي مواد رنگي
طيف سبز مالاشيت
طيف بنفش كريستال
فصل چهارم : روشهاي تئوري شيميايي رنگ
روشهاي تئوري شيميايي رنگ
فصل پنجم : طبقه بندي رنگ‌ها بر اساس ساختمان شيميايي
رنگهاي نيترو و نيتروزو
رنگهاي ازو
رنگهاي مونو ازو
رنگهاي ديس ازو
رنگهاي انتراكينوني
منابع

فهرست اشكال:
جريان ملكولي در رنگ هاي فلوئورسنت
اتم هاي رنگ هاي فلوئورسنت
طيف نور سفيد
دايره رنگ
اوربيتال‌هاي مولكولي پليمرهاي مشتقات اسيد اكليريك و اسيد متاكريليك
ساختار ملوكولي بنفش كريستال
ساختار ملوكولي طيف سبز مالاشيت
ساختار ملوكولي پروه هاي كروموفور
ساختار ملوكولي اكسوكروم
ساختار ملوكولي ازو بنزن
ساختار ملوكولي كروموژن
ساختار ملوكولي پلي ان ها
ساختار ملوكولي اروماتيك
ساختار ملوكولي كروموؤن هاي سيانين
ساختار ملوكولي رنگ هاي نيترو و نيتروزو
ساختار ملوكولي پيوندهاي دوگانه ازو
ساختار ملوكولي پيوندهاي دوگانه مونو ازو
ساختار ملوكولي رنگ مستقيم خارجي
ساختار ملوكولي رنگ قرمز كنگو
ساختار ملوكولي رنگ ديسپرس زرد 23
ساختار ملوكولي رنگ مستقيم زرد 49
ساختار ملوكولي انتراكينون
ساختار ملوكولي اليزارين
ساختار ملوكولي اليزارين صنعتي
ساختار ملوكولي اليزارين قرمز بوقلمون
ساختار ملوكولي ديسپرس هاي سبز و بنفش
ساختار ملوكولي ديسپرس ابي

فهرست جداول:
طول موج هاي رنگ هاي واقعي و مرئي

فهرست نمودارها:
نمودار CIE

چكيده:
فسرسانس و فلوئورسانس پديده‌هايي هستند كه در آنها يك ماده خاص كه به طور عام به آن فسفر گفته ميشود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئي يا غير مرئي يا حرارت (تحريك شده) اين انرژي را در خود ذخيره ميكند و سپس آن انرژي را به صورت طيفي از امواج مرئي در طول مدت زماني منتشر ميكند.
اگر اين به عنوان شباهت اين دو پديده باشد تفاوت آنها در اختلاف زماني بين اين دو دريافت و تابش يا به عبارت گر دوام تابش است. اگر زمان تحريك كمتر از ۱۰ به توان ۸- ثانيه باشد، اين پديده را Fluorescent ميناميم و اگر زمان تحريك بيش از ۱۰ به توان ۸- ثانيه باشد آن را Phosphorescent ميناميم. به عبارتي در فسفرسنس تحريك طولاني تر و تشعشع طولاني تري داريم و در فلوئورسنس تحريك كوتاه تر و تشعشع كوتاه تري داريم. در فلوئورسانس كه نمونه آن نور مهتابي يا صفحه تلويزيون است تابش آني است و تقريباً بلافاصله بعد از قطع نور تمام ميشود. در حاليكه در فسفرسانس ماده بعد از قطع نور نيز تا مدتي به تابش ادامه ميدهد كه مقدار آن بسته به ماده مورد استفاده ميتواند از چند ثانيه تا چندين روز طول بكشد. در فلوئورسانس برانگيختگي ميان دو تراز اصلي با انرژي هاي E1,E2 اتفاق مي افتد كه جابه جايي بين آنها كاملاً آزاد است. الكترون با دريافت انرژي بر انگيخته شده و به تراز E2 ميرود و پس از 8 تا 10 ثانيه دوباره به تراز اول بر ميگردد و فتوني با انرژي E2-E1 تابش ميكند. اما در فسفرسانس ماجرا به دليل وجود يك تراز مياني كمي پيچيده‌تر است اين تراز كه مابين تراز پايه و برانگيخته قرار دارد تراز نيمه پايدار ميباشد و مانند يك دام براي الكترون‌ها عمل ميكند به خاطر شرايط خاص اين تراز انتقال الكترون از آن به ساير ترازها ممنوع واحتمال آن بسيار كم است بنابراين چنان چه الكتروني پس از برانگيختگي از تراز E2 در دام تراز نيمه پايدار بيافتد آنجا ميماند تا زماني كه به طريقي ديگر مجدداً برانگيخته شود و به تراز E2 برگردداين اتفاق ميتواند تحت تاثير جنبش‌هاي گرمايي اتم‌ها يا مولكول‌هاي مجاور و يا برانگيختگي نوري روي دهد اما احتمال وقوع آن بسيار كم است به همين دليل چنين الكترون‌هايي تا مدت ها در تراز مياني ميمانند (بسته به ساختار اتمي ماده و شرايط محيطي) و همين عامل تاخير در باز تابش بخشي از انرژي دريافت شده است. تحريك اين ماده‌ها به گونه‌هاي مختلف انجام ميشوند: بمباران فوتوني، الكترون‌ها، يون هاي مثبت، واكنش‌هاي شيميايي، گرما و گاهي اوقات (مخصوصاً در جانداران) تنش‌هاي مكانيكي… راز كرم هاي شب تاب در فسفرسانس است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات