دانلود پروژه اساس راهبرد منابع انساني

شنبه 11 شهريور 1396
8:39
ketabpich

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بستر مديريت منابع انساني
محيط خارجي
محيط داخلي
مديريت منابع انساني
موضوعات مهم زيربنايي
تلفيق راهبردي
يك رويكرد منسجم
مديريت تحول
انعطاف‌ پذيري
ارزش ها
الزام و تعهد
راهبرد كسب و كار و ماهيت آن
عناصر اصلي راهبرد منابع انساني
تدوين راهبرد منابع انساني
سازماندهي و مديريت تدوين راهبرد منابع انساني
منابع

مقدمه:
دليل اينكه فقط معدودي از سازمان ها دست به تدوين راهبردهاي منابع انساني زده اند، چيست ؟ چرا شركت هايي كه در تدوين راهبردهاي خود در سطوح بنگاه، واحد كسب و كار و وظيفه سرمشق و پيشتاز بوده اند، در تدوين راهبردهاي مديريت بر كاركنان خود اين گونه كند عمل ميكنند؟‌
اين گونه نيست كه منايع انساني به خاطر بيش از حد غير راهبردي بودن سزاوار داشتن هيچ راهبردي نباشد بلكه بر عكس، تمام شواهد حاكي از آن است كه مديران ارشد هر روز بيش از روز قبل بر اهميت مسائل انساني به عنوان مهم ترين مساله روياروي سازمان ها واقف ميشوند. تغيير اصطلاح پرسنل به منابع انساني بيانگر اين مساله است. نكته اصلي اين تناقص آن است كه نظام تفكر مديريت منابع انساني بر اين محور استوار است كه مسئوليت انتخاب، ايجاد انگيزه و بهسازي كاركنان بر عهده مديران واحدها است و واحد اداري صرفاً مسئوليت ارائه مشاوره تخصصي و خدمات را عهده دار است و در ديگر تصميمات نقشي ايفا نميكند. استنتاج غير منتظره و حتي گمراه كننده اين است كه گفته ميشود به خاطر انتشار بيش از حد توجه بر مديريت منابع انساني، احتمالاً اين پيشرفت، كار سازمان ها را در تدوين راهبردهاي مديريتي كاركنانشان سخت تر كرده باشد.
اجازه بدهيد موضوع بحث اين فصل را با دو عبارت درباره راهبرد منابع انساني معرفي كنيم:
راهبرد منابع انساني درباره تصميماتي است كه بر بكارگيري و بهسازي كاركنان و بر روابط موجود بين مديريت و افراد تحت سرپرستي آن ها تاثير عمده و ديرپاس ميگذارند. اين راهبرد بيان كنند تمايلات بنگاه درباره چگونگي مديريت آن بر منابع انساني است. مايلاتي كه اساس طرح ها، پيشرفت ها و برنامه هاي مديريت تحول را تشكيل ميدهند.
مقدمه در صدد تحقق سه هدف زير است : تحليل بستر يا محيط داخلي و خارجي در حال تحولي كه جنبه هاي بر شمرده مديريت منابع انساني در دوران آن روي ميدهند.
توصيف اين كه منظور ما از به كارگيري مفهوم مديريت منابع انساني چيست؟
شناخت موضوعاتي كه هر يك از فصول كتاب در صدد تبيين آن ها بر مي آيند.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات