دانلود پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و استرس در بين دانش آموزان مقطع متوسطه

شنبه 11 شهريور 1396
8:47
ketabpich

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف كلي
هدف هاي جزئي
فرضيه هاي پژوهش
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني
قلمرو زماني
متغيرهاي تحقيق
تعاريف واژه هاي نظري و عملياتي
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
پيشينه
تاريخچه
هوش و انوع آن
انواع هوش از ديدگاه ثرندايك
انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن
انواع هوش از ديدگاه ترستون
انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ
انواع هوش از ديدگاه گاردنر
هوش هيجاني
اندازه‌گيري هوش هيجاني
مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آنها
مولفه هاي هوش هيجاني و شرح كامل آن ها
وراثت يا محيط كدام يك مؤثرند؟
تقسيم‌بندي افراد بر اساس IQ وEQ
الگوي رفتاري والدين و رشد هوش هيجاني
نقش هوش هيجاني در ارتباط زناشويي
اهميت هوش هيجاني و ضرورت آن در فرزند پروري
هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار
هوش هيجاني و مديريت بازار
علايم‌ شايع‌
علل‌
عوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر
پيشگيري‌
عوارض‌ احتمالي‌
درمان‌
مواد غذايي ضد استرس
چگونه مي‌توان استرس را از زندگي خود حذف كرد؟
چگونه مي‌توان فهميد سطح بهينه استرس براي افراد چيست؟
چگونه مي‌توان استرس را بهتر اداره كرد؟
مشخص كنيد چه تغييري مي‌توانيد ايجاد كنيد؟
راه هاي درمان استرس
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
طرح پژوهش
جامعه آماري
نمونه پژوهش
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش اجراي پژوهش
روش پردازش داده ها
روايي و اعتبار
پرسشنامه اضطراب بك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مقدمه
فصل پنجم – نتايج، پيشنهادات و ارائه راهكارها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات كلي / عمومي
پيشنهاد براي افراد
پيشنهاد براي تحقيقات بعدي
پيشنهاد به محققان آتي
منابع

فهرست نمودارها:
ميانگين متغيرها
ميانگين اضطراب و هوش هيجاني
درصد افراد درون هر 4 طبقه اضطراب
تعداد افراد درون طبقات خود ابرازي
تعداد افراد درون طبقات همدلي
تعداد افراد درون طبقات مسئوليت پذيري اجتماعي
تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذيري
تعداد افراد درون طبقات كنترل تكانه
تعداد افراد درون طبقات واقع گرايي
تعداد افراد درون طبقات خوش بيني
تعداد افراد درون طبقات احترام به خود
تعداد افراد درون طبقات روابط بين فردي
تعداد افراد درون طبقات شادماني
تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس
تعداد افراد درون طبقات حل مسأله
تعداد افراد درون طبقات خود آگاهي هيجاني
تعداد افراد درون طبقات استقلال
تعداد افراد درون طبقات خود شكوفايي
نمودار تراكنش بين اضطراب و هوش هيجاني

فهرست جداول:
ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس ها و كل آزمون
ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس ها و كل آزمون
آمار توصيفي متغيرها
ضريب همبستگي پيرسون

مقدمه:
يكي از عواملي كه رابطه مستقيمي با سلامت و بيماري رواني دارد استرس يا فشار رواني است. اين پديده به عنوان بلاي قرن دامنگير جوامع بشري است و هر فردي صرف نظر از سن، جنس، نژاد يا درآمد با استرس مواجه ميشود.
البته استرس در زمان هاي دور مورد توجه بوده ليكن گسترش انقلاب صنعتي، تحولات سريع اجتماعي، دگرگوني ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي، شيوه زندگي، همچنين توسعه نيازها و محروميت هاي اساسي انسان و عدم ارضا پاره اي نيازها، دامنه اين پديده را وسعت بخشيده كه شايد بتوان گفت همه مردم استرس را تجربه ميكنند. عوامل استرس زا در حيطه هاي مختلف زندگي افراد حضور دارند. اين عوامل ميتوانند در محيط فرد موجود بوده (مانند حوادث گوناگون اتفاقات زندگي، مرگ و مير، حملات هوايي و …) يا جنبه دروني و شخصي داشته (تعارضات، شكست ها، ناكامي ها، كمبودها و …) و دسته سومي از اين عوامل استرس كه آن هم جزء حيطه فرد بوده اما به لحاظ اينكه مربوط به زندگي شغلي او ميباشد تحت عنوان فشار ناشي از شغل، طبقه بندي ميشود ماند روابط افراد در محيط كار، سوء مديريت ها، تبعيض ها، شرايط كار و … .
اولين محققي است كه به طور گسترده و علمي استرس را مورد مطالعه قرار داده است. هانس سليه ميباشد او معتقد بود كه بعضي از فشارهاي رواني براي انسان لازم است و زندگي بدون استرس اصلاً زندگي نيست و عدم وجود فشار رواني مساوي با مرگ ميباشد اما فشار رواني شديد براي انسان خطرناك است.
در سال 1950 سليه كتابي با عنوان استرس منتشر كرد و در آن عكس العمل هاي جسماني در مقابل آسيب هاي شديد، بيماري ها، مسموميت، تحريكات شديد يا كارهاي طاقت فرسا شرح داده شده است.
دكتر سليه تا سال 1982 كه چشم از جهان فرو بست بيش از 40 سال درباره پاسخ فيزيولوژيكي بدن به فشار رواني تحقيق كرد و مفاهيم كليدي بسياري براي فشار رواني تدوين نمود كه اين مفاهيم و تحقيقات، پايه و اساس بسياري از پژوهش هاي بعدي را تشكيل ميدهد.
به طور طبيعي، استرس را حوادث ناخوشايند از قبيل فشارهاي رواني ناشي از كار، مشكلات مربوط به زندگي زناشويي و يا مسائل و مشكلات اقتصادي و مالي و نظاير آن به وجود مي آورند مثلاً اگر ميزان سرعت كار افزايش يابد يا براي انجام كار فرصت اندكي وجود داشته باشد و يا كارهاي اضافه و يا اجباري بر فرد تحميل شود و يا زماني كه فرد بايد با حداكثر توانايي خود براي يك دوره طولاني كار كند يا در شغل فرد و يا وضعيت اقتصادي او تغييري ايجاد شود.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات