دانلود پايان نامه بررسي علل و عوامل فردي رواني خشونت مردان عليه زنان

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:191
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقيق
مساله تحقيق
هدف هاي تحقيق
اهميت و فايده تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم
پيشينه تحقيق
مروري بر مطالعات و تحقيقات پيشين
تعاريف خشونت (خشونت خانوادگي)
اشكال خشونت
سبب شناسي خشونت عليه زنان
علل و انگيزه تزلزل در خانواده
انواع خانواده
نظريه هاي مربوط به خشونت شوهران عليه زنان در خانواده
چهارچوب نظري تحقيق
مدل فرضي تحقيق
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و روش هاي نمونه گيري
تعريف نظري وعملياتي متغيرها
تكنيك گردآوري داده ها و تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم
تجزيه و تحليل آماري
جداول توصيفي، جداول تبييني و نمودارها
تكنيك گردآوري داده ها
تكنيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع
پيوست ها
پرسشنامه

مقدمه:
خشونت خانوادگي پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است.
در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند سال پيش نگاه افراد متخصص به اين پديده جلب شده است.
در حال حاضر در ايران بسياري از مسائل و آسيب هاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد.
ميتوان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد.
به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورد براي حل مشكلات خانوادگي نميتوان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد بلكه در عين حال بايد به رابطه متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته باشد قوانين آداب و رسوم، باورها و نگرش هاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تاييد ميكنند و بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده ميشود و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر در خانواده بعنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته ميشود. نتيجه خشونت خانوادگي نه فقط باعث ايجاد مشكلات اجتماعي و تشديد روابط اقتداري در جامعه خواهد شد كه بار ديگر در خانواده ها انعكاس خواهد يافت.
از آنجا كه خشونت عليه زنان به ويژه در محيط خانواده پيامدهاي جدي و جبران ناپذيري در خانواده و جامعه بر جاي ميگذارد لذا توجه به زنان جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي به روش هاي مختلف لازم و ضروري به نظر ميرسد خشونت عليه زنان از موانع جدي براي دستيابي به اهداف توسعه و صلح است و بررسي آن ضروري است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات