دانلود گزارش كارآموزي سيستم حقوق و دستمزد در شركت خدمات و بازرگاني

شنبه 11 شهريور 1396
8:48
ketabpich

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول – آشنايي كلي با شركت
مقدمه
تاريخچه شركت
فصل دوم – طراحي سيستم حقوق و دستمزد
تعاريف و مفاهيم كلي حقوق و دستمزد
تعاريف اوليه نرم افزار سيستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردي پرسنل
تعريف ستون هاي محاسبه حقوق و دستمزد
امكانات سيستم
فصل سوم – سيستم حقوق و دستمزد شركت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان
كسورات بازنشستگي كاركنان تامين اجتماعي
طرح طبقه بندي مشاغل
ضوابط پرداخت مزاياي سرپرستي
ضوابط اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل
كاركنان مشمول قانون كار
تطبيق وضع با طرح
شرايط توفيع، ارتقاء جابجايي شغلي و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پيوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتيجه گيري و منابع
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار:
يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو ميبا شد كه هم در شكوفايي و رشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آن ها را كاربردي تر كرده و باعث ميشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشكلات و نا بساماني هاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات ميبا شد. و اهميت و جايگاه درس پروژه براي ما روشن تر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم. اين درس بسيار مفيد و براي دانشجو حائز اهميت ميباشد و هدف آشنايي با محيط كارگاهي، كسب تجربه، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روش ها و كاربردهاي عملي و اجرايي، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات